Öneri Yangın Güvenliği

Arama-Kurtarma Eğitimi
Arama Kurtarma Eğitimi

Eğitim Konuları

 • İleri Düzey Arama-Kurtarma Eğitimi
 • Göçük Altı Enkazdan Kurtarma
 • Deprem ve Afet Öncesi ve Sonrası Eğitimi

3 GÜNLÜK EĞİTİM MAX 30 KİŞİ

5 GÜNLÜK EĞİTİM MAX 30 KİŞİ

10 GÜNLÜK EĞİTİM MAX 30 KİŞİ

AMAÇ

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:

 • İşletmede mevcut tüm kurtarma malzemeleri ve cihazları kullanılarak acil durumlarda kazazede ve kıymetli eşya kurtarma işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
 • Dumanlı ortamlarda hareket tarzlarını öğrenmek
 • Yangından korunma kıyafetlerini ve yangından korunma teçhizatını hızlı ve efektif olarak kuşanma becerisini öğrenmek
 • Dumanlı ortamda hareket etme ve kazazede kurtarma becerisine sahip olmayı öğrenmek
 • İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilme becerisine ulaşmak
 • Acil durum planında yer alan Kurtarma ekibi içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
 • Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitim ve uygulamaları
 • Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
 • Temel ilkyardım bilgisine sahip olma
 • Telsiz ile irtibat kurabilme
 • İşletme acil durum kaçış planına hakim olma
 • İşletme içi adreslere hakim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerine öğrenmiş olma
 • Acil durum sonrası rapor hazırlayabilme